pic3
pic3
pic2
pic2
pic1
pic1

ברודי ליברמן בשביל ההחלטות החשובות בחיים

חיסכון פנסיוני

על פי חוק, על כל עובד בישראל – עצמאי או שכיר – מוטלת חובת ביטוח פנסיוני. גם אם אתם שכירים, אינכם מחויבים לבטח את עצמכם בחברת הביטוח של המעסיק, וכדאי לבדוק אופציות נוספות לפני שאתם מחליטים מי ינהל עבורכם את החיסכון הפנסיוני שלכם.

ביטוח חיים

כל אדם בר דעת שואף להבטיח את שלומם של יקיריו ושל בני משפחתו למקרה שיפגוש את מותו בטרם עת, ולכן פותח המוצר הביטוחי הידוע בשם ביטוח חיים, שיעניק לך שקט נפשי בכל הנוגע לעתידם הכלכלי של היקרים לך.

אובדן כושר עבודה

כאשר אדם מאבד את כושר העבודה שלו, הוא זקוק למענה כספי שיאפשר לו להמשיך לחיות ברווחה, לקבל טיפול רפואי הולם, וכל זאת מבלי לפגוע בחיסכון הפנסיוני שלו.

בריאות וסיעוד

בישראל של היום, אם אין לך ביטוח רפואי משלים, לא בטוח שאכן תזכה לטיפול הרפואי לו אתה זקוק – לא מבחינת איכות הטיפול, לא מבחינת איכות התרופות ולא מבחינת זמינות הטיפולים והניתוחים.

פיננסים

חיסכון הוא דרך מצוינת לשמור על ערך הכסף שלך ולאפשר לך לצבור סכומים נאים, בהם תוכל לעשות שימוש בעת צרה או בשעת הצורך. בנוסף לפנסיה, קיימים אפיקי חיסכון רבים אותם תוכל לנצל בכדי לאפשר לעצמך לשפץ את הבית, לצאת לחופשה או לעזור לילד לקנות בית.

פרישה

המדע, הרפואה והטכנולוגיה המתקדמים ללא הרף מאריכים את תוחלת החיים שלנו, ובד בבד עם הרווחה שמייצרת האפשרות ללוות את חייהם של יקירינו לאורך שנים רבות יותר, ישנן סוגיות פיננסיות שעליהן עלינו לתת את דעתנו.